Strona główna » Widoczność w Google » Strona traci widoczność w Google. Wpływ aktualizacji algorytmu czy może sezonowości?
Google Analytics na ekranie

Strona traci widoczność w Google. Wpływ aktualizacji algorytmu czy może sezonowości?

To dosyć istotne, aby precyzyjnie ustalić przyczyny spadków zasięgu organicznego. Od właściwej diagnozy problemu zależy skuteczność wdrożonego rozwiązania i możliwość przywrócenia właściwej widoczności strony. Tymczasem nie zawsze przyczyny spadków są oczywiste, zwłaszcza jeżeli nakłada się na to kilka potencjalnych czynników.

Po sierpniowej aktualizacji algorytmu Google, marketerzy i właściciele serwisów internetowych zaczęli gorączkowo śledzić zmiany ruchu organicznego. Część z nich obserwuje spadki zasięgu, inni wzrosty lub brak jakichkolwiek istotnych zmian. W przypadku spadków, które nastąpiły na przełomie lipca i sierpnia, najprościej jest powiązać je z update’m Google i obarczyć go całą winą za zaistniałą sytuację. Jednak miesiące wakacyjne to także istotne zmiany sezonowości zapytań do wyszukiwarki. W większości branż rejestrowany jest w tym czasie wyraźnie mniejszy ruch niż w innych miesiącach. Tymczasem od właściwej analizy problemu zależy dużo. Jeżeli spadek ruchu wynika z sezonowości, wystarczy go przeczekać. Jeśli natomiast jest spowodowany zmianami w Google, to należy podjąć jak najszybsze działania zaradcze, aby możliwe było odzyskanie ruchu w przyszłości. Jak zatem sprawdzić czy zmiany ruchu są spowodowane aktualizacją algorytmu czy sezonowością? Jaki jest udział obu tych czynników w ogólnym obrazie sytuacji?

W pierwszej kolejności Google Analytics

Pierwsze kroki prowadzą do podstawowego narzędzia analitycznego, jakim jest Google Analytics. Po wejściu w Pozyskiwanie, następnie Cały ruch i Kanały, wybieramy interesujący nas kanał, którym w tym przypadku jest Organic Search. Na ekranie widzimy następujący podstawowy widok:

Zdecydowanie więcej informacji uzyskamy z wykresu obejmującego dłuższy okres czasu, powiedzmy od 1 lipca. Widać na nim, że ruch organiczny notował niższe wartości po 21 lipca oraz że 1 sierpnia nastąpił kolejny wyraźny spadek:

Jeszcze dokładniejsze będzie porównanie okresu od 22 lipca do dnia dzisiejszego z analogicznym okresem poprzednim tj. od 8 do 21 lipca. Linia niebieska, oznaczająca ostatnie 2 tygodnie, zaczyna odbiegać od pomarańczowej po 25 lipca. 1-go sierpnia następuje jeszcze większy rozjazd pomiędzy wartościami z aktualnego i poprzedniego kresu. Z kolei 3 sierpnia lekka korekta, jednak ruch nadal jest „pod kreską”:

Badamy pozycje fraz kluczowych

Wiemy już, że omawiany serwis traci widoczność. Wyraźny spadek zasięgu od 1 sierpnia sugeruje, że jego przyczyną faktycznie może być ostatni update Google. Skąd jednak spadki w poprzednich dniach? Przeanalizujmy w takim razie pozycje słów kluczowych, dzięki czemu dowiemy się czy nastąpiły na tym polu jakieś istotne zmiany. Możemy to zrobić w Google Search Console, otwierając raport Skuteczność (w poprzedniej wersji narzędzia będzie to Ruch związany z wyszukiwaniem a następnie Analityka Wyszukiwania).

Oczywiście możemy analizować temat dużo dokładniej, sprawdzając pozycje poszczególnych podstron serwisu. Jednak już na tym podstawowym widoku widać, że średnia pozycja fraz na które serwis wyświetla się w wyszukiwarce, uległa zmianie w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia. To z kolei jest silną przesłanką dla podania zmian w Google lub zmian w serwisie jako głównego powodu spadków.

W specjalistycznych narzędziach SEO, takich jak Senuto czy SEM Storm, możemy sprawdzić dynamikę widoczności w TOP3, TOP10 lub TOP50. To dosyć ważne ponieważ nie każda zmiana średniej pozycji oznacza zmianę ruchu organicznego. Zwłaszcza w serwisach młodych, które dynamicznie pozyskują nowy kontent, średnia pozycja może spadać przy jednoczesnym wzroście ruchu organicznego. Wynika to z faktu, że serwis zaczyna pojawiać się na dużą liczbę nowych fraz, które początkowo znajdują się na odległych pozycjach. Jednocześnie dotychczasowe frazy pozostają na stabilnych wysokich miejscach. W Senuto i SEM Storm możemy sprawdzić zmiany liczby fraz znajdujących się tylko na pierwszej stronie wyników Google lub jeszcze dokładniej – na pierwszych trzech pozycjach w wyszukiwarce.

Wykres jest zasłonięty do czerwca 2018 ze względu na poufność danych. Pod koniec lipca widać lekki spadek liczby słów kluczowych a po 1 sierpnia bardziej gwałtowny.

Wnioski są jednoznaczne. Serwis zanotował spadki widoczności i to jest główną przyczyną spadków ruchu organicznego. Sprawdźmy czy jedyną.

Sezonowość zapytań do wyszukiwarki

W badaniu sezonowości zapytań ponownie przychodzi nam z pomocą Senuto. W tym narzędziu, podając nazwę serwisu, możemy błyskawicznie wygenerować wykres sezonowości dla fraz na które aktualnie serwis wyświetla się w wynikach wyszukiwania. W naszym przypadku wygląda to następująco:

Sezonowość można badać także w udostępnionym przez Google Keyword Plannerze (Narzędziu propozycji słów kluczowych), jednak jest to o tyle trudniejsze, że na początek musimy znaleźć najważniejsze słowa kluczowe które generują dla nas ruch organiczny. Z pomocą przychodzi też Google Trends w którym możemy wprowadzić bardzo ogólne zapytania związane z tematyką serwisu. Jest to jednak bardzo niemiarodajna analiza i nie polecam jej do takich zastosowań.

Z wykresu Senuto dowiadujemy się, że frazy na które serwis wyświetla się w wyszukiwarce, są wprowadzane wielokrotnie częściej w okresie od stycznia do maja niż w okresie około wakacyjnym. Następnie we wrześniu i październiku następuje ponowny wzrost zapytań a ich kulminacja ma miejsce w listopadzie. Spadki zasięgu organicznego w czerwcu czy lipcu są więc czymś naturalnym. Z kolei w sierpniu ruch powinien być na podobnym poziomie jak w lipcu. Nie powinien wykazywać ujemnej dynamiki.

Wnioski

Z powyższej analizy wynika, że spadki ruchu w omawianym serwisie należy podzielić na dwie części. Pierwszy spadek miał miejsce w drugiej połowie lipca. Złożyły się na niego dwa czynniki: niekorzystna sezonowość zapytań do wyszukiwarki oraz spadek widoczności fraz kluczowych w Google (spowodowany zmianami w algorytmie wyszukiwarki lub zmianami na stronie). Drugi spadek nastąpił na początku sierpnia. Ponieważ sezonowość zapytań nie jest w tym okresie ujemna, to wszystko wskazuje na to, że jego jedyną przyczyną jest zmiana pozycji spowodowana najnowszą aktualizacją w Google.

Komentarze

wpisów

W branży SEO od 2008 roku. Pracował jako Kierownik Projektów SEO w Trader, grupa Agora S.A. Aktualnie Senior SEO Specialist w Agencji Whites, administrator grupy "Pozycjonowanie stron WWW" na FB i freelancer SEO.